banner-mission-vision.jpg

Misija i vizija

Naša misija je da kupcima širom sveta isporučujemo visoko kvalitetne komponente i sklopove.

Najviše zahteve za isporuku i kvalitet proizvoda ispunjavamo stalnim unapređenjem sposobnosti zaposlenih i visokom prilagodljivosti organizacije.

Očekivanja kupca zadovoljavamo tako da budu zadovoljene sve zainteresovane strane i očuvana okolina u kojoj delujemo.

Naša vizija je da postanemo i ostanemo vrhunska svetska proizvodna organizacija.