Unimet

Unimet

Unimet

Unimet

Unimet

Dobrodosli

„Unimet“ snabdeva svoje kupce pozicijama izrađenim i obrađenim na CNC obradnim centrima i strugovima, delovima od lima, kao i uređajima koje sastavljamo i testiramo. Imamo više od 230 zaposlenih. Sedište firme je u Kaću, u neposrednoj blizini Novog Sada. „Unimet“ se sastoji od dve radne jedinice: u Kaću i u Rudniku, 80km južno od Beograda. Na lokaciji u Kaću raspolažemo sa pet proizvodnih hala, sa oko 6500m2 radnog prostora, dok u Rudniku hale zauzimaju približno 2000 m2.

Naše visokoproduktivne CNC mašine omogućavaju izradu veoma kompleksnih pozicija sa visokom preciznošću. Mašinski park „Unimeta“ čine mašine renomiranih japanskih, američkih i evropskih proizvođača. Trenutno raspolažemo sa oko 50 CNC mašina, pored kojih posedujemo i veliki broj univerzalnih mašina sa odgovarajućom opremom.

Kupci